PLIBERŠEK 

Agencija za prevajanje in lektoriranje

 

  Naročilnica prevoda ali lektoriranja

 
  Ime datoteke:     

<% set o = new clsUpload if o.Exists("cmdSubmit") then 'get client file name without path sFileSplit = split(o.FileNameOf("txtFile"), "\") sFile = sFileSplit(Ubound(sFileSplit)) o.FileInputName = "txtFile" o.FileFullPath = Server.MapPath("\db") & "\" & sFile o.save if o.Error = "" then response.write " Zadnja izbrana datoteka: " & sFile & " je bila uspešno pripeta. V primeru, da ste pripeli vse željene datoteke Vas prosimo, da vpišete Vaše podatke in pošljete naročilo." else response.write "Failed due to the following error: " & o.Error end if end if set o = nothing %>

  Ime in priimek:  

  Organizacija:

   
  Naslov:  
  Kraj  
  Telefon:  
  Email:  

  Željeni datum 

  končanja dela:

 

  Id.št. :

  (samo podjetja)

 
  Vrsta storitve:   Prevajanje               Lektoriranje
  Prevod želite v:

  (samo prevajanje)

 
  Dodatne želje: